InterluxTravel

I. Bendrosios nuostatos

 1. INTERLUX TRAVEL internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą INTERLUX TRAVEL Parduotuvėje.
 2. INTERLUX TRAVEL turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
 3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti paslaugų užsakymo INTERLUX TRAVEL Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas paslaugas, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu INTERLUX TRAVEL, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
 4. INTERLUX TRAVEL atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Privatumo politika

 1. Klientui pageidaujant gauti INTERLUX TRAVEL informacinius pranešimus, klientui sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
 2. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie svetainės ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. Kito vizito svetainėje metu, jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal svetainei arba elementui. Slapukų svetainėje renkama informacija padeda atpažinti svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Slapukai INTERLUXTRAVEL.lt svetainėje skirti:
  • Užtikrinti nuoseklų svetainės funkcionalumą
  • Užtikrinti paslaugų krepšelio funkcionalumą
  • Priminti apie patikusias prekes
  • Rinkti puslapio lankymo statistikąNorėdami ištrinti visus savo kompiuteryje išsaugotus slapukus, skaitykite naudojamos naršyklės gamintojo instrukcijas, kurias rasite naršyklės meniu spustelėję „Pagalba“.Pastaba: ištrynę mūsų slapukus negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų svetainės galimybėmis.
 3. Klientui užsakant paslaugas, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, asmens dokumento numeris, asmens dokumento galiojimo data, mobilaus telefono numeris, naudojami viešbučių ar aviakompanijų rezervacinėse sistemose, kiti, paslaugos įvykdymui būtini duomenys. INTERLUX TRAVEL patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami tik paslaugos užsakymo tikslais. INTERLUX TRAVEL įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus INTERUX TRAVEL partneriams, teikiantiems paslaugų rezervavimo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES), LR teisės aktuose numatytais atvejais.
 4. Klientas, Parduotuvėje užsakydamas paslaugas, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti paslaugas INTERLUX TRAVEL Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, INTERLUX TRAVEL atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
 5. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant INTERLUX TRAVEL Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
 6. INTERLUX TRAVEL patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias paslaugas. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
 2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms paslaugoms įgyvendinti: savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, asmens dokumento numerį, asmens dokumento galiojimo datas, kuriais bus įvykdomos paslaugos, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi įvykdant paslaugą. INTERLUX TRAVEL patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik paslaugų pardavimo ir įgyvendinimo tikslais, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES), LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo INTERLUX TRAVEL Parduotuvėje būdų (plačiau – IV Taisyklių skyriuje). Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka su paslaugos įgyvendinimo laiku.
 4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą INTERLUX TRAVEL. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus paslaugų įgyvendinimui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su INTERLUX TRAVEL Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš paslaugų pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
 5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas INTERLUX TRAVEL. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna INTERLUX TRAVEL. Tačiau tokia rezervacija laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai INTERLUX TRAVEL gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko (kai pasirenkamas apmokėjimas per internetinę bankininkystę) apie atsiskaitymą už paslaugas; kai atsiskaitoma banko pavedimu, rezervacija laikoma vykdytina, kai gaunamas Kliento mokėjimas – rezervacija laikoma vykdytina nuo to momento, kai klientas patvirtina savo užsakymą INTERLUX TRAVEL Parduotuvėje.
 6. Klientui pateikus užsakymą, INTERLUX TRAVEL sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos paslaugos bei Kliento pateikti duomenys.
 7. INTERLUX TRAVEL gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą paslaugoms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas rezervacijos patvirtinimu tarp Kliento ir INTERLUX TRAVEL vykdymo pradžios momentu.
 8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas INTERLUX TRAVEL duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

IV. Garantijos ir paslaugų kainų nustatymas

 1. Kiekvienos paslaugos aprašymas bendrai nurodomos prie kiekvienos paslaugos Parduotuvėje.
 2. INTERLUX TRAVEL nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad paslaugos, nurodytos Parduotuvėje, aprašymu, neįskaičiuotomis ir įskaičiuotomis paslaugomis, pastabomis gali keistis apie tai informavus klientą elektroniniu paštu.
 3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už paslaugas jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos oficialia valstybine valiuta su PVM.
 5. INTERLUX TRAVEL parduoda paslaugas, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos paslaugos neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba el.paštu INTERLUX TRAVEL, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl INTERLUX TRAVEL ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. INTERLUX TRAVEL per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
 6. INTERLUX TRAVEL įsipareigojimai paslaugų atžvilgiu:
  6.1. Tais atvejais, kai konkrečių paslaugų atžvilgiu nustatomas tam tikras laikotarpis paslaugai įgyvendinti, INTERLUX TRAVEL įsipareigoja tokias paslaugas Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė paslaugomis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.6.2. INTERLUX TRAVEL įsipareigoja organizuoti paslaugas tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.6.3. INTERLUX TRAVEL įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą paslaugų kiekį. INTERLUX TRAVEL neatsako tais atvejais, kai paslaugų kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame INTERLUX TRAVEL.6.4. INTERLUX TRAVEL visais atvejais pateikia Klientui paslaugų asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

  6.5. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras paslaugų komplektas, INTERLUX TRAVEL įsipareigoja pateikti visas į paslaugų komplektą įeinančias paslaugas.

  6.6. Paslaugos organizuojamos klientą siunčiant į kliento nurodytą elektroninį pašta kelionės atmintinę.

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

 1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas paslaugas vienu iš INTERLUX TRAVEL Parduotuvėje nurodytų būdu: banko pavedimu, naudodamasis savo banku internete.
 2. Klientas įsipareigoja už užsakytas paslaugas atsiskaityti nedelsiant. Kitais atvejais, Klientas praranda teisę reikšti pretenzijas dėl paslaugų pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą paslauga pradedama formuoti tik INTERLUX TRAVEL gavus apmokėjimą už paslaugą.

VI. Paslaugos atsisakymas

 1. Klientui suteikiama galimybė atsisakyti paslaugos pagal turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygų punktus.
 2. Paslaugų keitimas arba grąžinamas sumokėtų pinigų atliekamas Klientui užpildžius nustatytą formą INTERLUX TRAVEL atsiųstame elektroniniu paštu, kuriame turi būti nurodoma, už kokią kelionę grąžinama, kokia suma, priežastis ir kliento banko sąskaita.
 3. Tais atvejais, kai paslaugos keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti INTERLUX TRAVEL kainų skirtumą.
 4. Tais atvejais, kai INTERLUX TRAVEL neturi galimybės pakeisti paslaugą, Klientui grąžinama sumokėta suma.
 5. Akcijų bei išpardavimų metu paslaugų grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, sutinka su specialiomis grąžinimo sąlygomis.

VII. Kitos nuostatos

 1. Visi pranešimai INTERLUX TRAVEL turi būti teikiami elektroniniu paštu klientų aptarnavimo skyriui (kontaktų ieškoti Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“).
 2. Sutartis tarp Kliento ir INTERLUX TRAVEL sudaroma ir atsiunčiama į kliento nurodytą elektroninį paštą ir vykdoma valstybine kalba.
 3. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el.paštu tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 466, interneto svetainėje www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityje ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr .